Video: Vecna Robotics’ Material Handling Fleet

11.19.17